PIROSKA DENES

Data naşterii: 26.06.1963

Adresa:  nr. 459 Vîrşolţ, Sălaj
Telefon: +40260-672.501, Mobil: +40776-056.502, Fax: +40260-772.500
E-mail: primariavirsolt@gmail.com

Sumar

Naţionalitate: maghiară

Experienţa profesională
• 2007-Prezent  Secretar, Primăria comunei Vîrșolț
Activităţi şi responsabilităţi principale: aisgurarea legalității actelor emise, coordonarea activității aparatului de specialitate al primarului, liberul acces al cetățeanului la informații de interes public 

Educaţie şi formare
• 2006-2007 Curs Postunivesitar masterat
• 2002-2006 Facultatea de Științe umaniste politice și administrative, Linențiată în științe administrative, certificate, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș" - Facultatera de științe juridice, Facultatea de Științe Umaniste Politice și Administrative
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Ştiințe administrative în contextul legislației actuale, Administrația publică, Coordonare managerială și procedurală în activitatea secretarilor unităților administrativ teritoriale
 
Aptitudini şi competenţe personale
• Limba maternă:Maghiară
• Limbi străine: Franceză