Proiecte M 322 Fonduri Europene

România                                                                                                                    

Judeţul Sălaj

Primăria comunei Vîrşolţ

Tel 0260-672501, fax 0260672500

e-mail: primariavirsolt@gmail.com

Nr. 2625 din 17.10.2011

 

 

                                    

 Situatia proiectelor in derulare in comuna Virsolt  ANUL 2011

                                    FISA DE MONITORIZARE PROIECT

 

 

 1.  Prezentare generala

 

     Titlu proiect

                 Modernizare străzi, drum vicinal Kismal si DC 74 în Comuna Vârsolt, reabilitare cămin cultural Recea, comuna Vârsolt, înfiintare activităti după programul scolar tip after school  în localitatea Vârsolt, comuna Vârsolt, judetul Sălaj”

      Beneficiar; Comuna Virsolt

     Axa prioritara (masura 322)– Domeniu major de interventie

     Numar de referinta / cod SMIS

    Valoarea eligibila proiect >10.689.988 lei  si  2.459.164 euro

    Valoarea neeligibila proiect > 2.056.879 lei si 473172 euro

    Valoarea totala proiect > 12.746.867 lei  si 2932.336  euro

 

 

2.  Detalii raportare

Data semnarii contractului __02.07.2010

Data de incepere a perioadei de implementare a contractului de finantare 02.07.2010

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finantare 01.07.2013

Data de finalizare anticipata (se va completa doar daca se estimeaza ca va fi necesara o           prelungire) ____________

 

 

3.   Rezumat al progresului inregistrat in derularea proeiectului pana la momentul raportarii

-proiectul  Modernizare străzi, drum vicinal Kismal si DC 74 în Comuna Vârsolt, reabilitare cămin cultural Recea, comuna Vârsolt, înfiintare activităti după programul scolar tip after school  în localitatea Vârsolt, comuna Vârsolt, judetul Sălaj” este in faza de  derulare a  achizitiei publice urmeaza faza de executie

 

            - descrieti rezultatele/realizarile obtinute in proiect pana la data reportarii

 

Proiectul este in faza derularii a achizitiei publice s-a semnat contractul de proiectare si executie cu societatea castigatoare SC INSERCO SRL.

Proiectul tehnic este elaborate si este inaintat laCRPDRP Satu Mare pentru verificare si avizare.

 

Semnatura reprezentantul legal

                    PRIMAR                                                              

              BREDA LAJOS