Proiecte M 125 Fonduri Europene

România                                                                                                                    

Judeţul Sălaj

Primăria comunei Vîrşolţ

Tel 0260-672501, fax 0260672500

e-mail: primariavirsolt@gmail.com

Nr. 2625 din 17.10.2011

 

 

                                    

 Situatia proiectelor in derulare in comuna Virsolt  ANUL 2011

                                    FISA DE MONITORIZARE PROIECT

 

 

 1.  Prezentare generala

 

     Titlu proiect

                 Proiectare si executie lucrari pentru „Modernizare drumuri de exploatatie agricola in  comuna Varsolt, judetul Salaj” 

      Beneficiar; Comuna Virsolt

     Axa prioritara (masura 125 )– Domeniu major de interventie

     Numar de referinta / cod SMIS

    Valoarea eligibila proiect >4.225.297 lei  si  999.999 euro

    Valoarea neeligibila proiect > 1.023991 lei si 242.348 euro

    Valoarea totala proiect > 5.249.288  lei  si 1.242.347  euro

 

 

2.  Detalii raportare

Data semnarii contractului __31.12.2010

 

Data de incepere a perioadei de implementare a contractului de finantare 31.12.2010

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finantare 30.12.2013

Data de finalizare anticipata (se va completa doar daca se estimeaza ca va fi necesara o           prelungire) ____________

 

 

3.   Rezumat al progresului inregistrat in derularea proeiectului pana la momentul raportarii

-proiectul  Proiectare si executie lucrari pentru „Modernizare drumuri de exploatatie agricola in  comuna Varsolt, judetul Salaj”  este in faza derularii achizitiei publice ,evaluare oferte depuse.

 

            - descrieti rezultatele/realizarile obtinute in proiect pana la data reportarii

 

Proiectul este in faza derularii a achizitiei publice s-a semnat contractul de proiectare si executie cu societatea castigatoare SC LAURENTIUH SRL.

Documentatiile ofertantului  sunt inaintate la CRPDRP Satu Mare pentru verificare si avizare.

 

 

 

Semnatura reprezentantul legal

                    PRIMAR                                                              

              BREDA LAJOS