LAJOS BREDA

Data naşterii: 28.09.1955

Adresa:  nr. 366 Vîrşolţ, Sălaj
Telefon: +40260-672.501, Mobil: +40776-056.500, Fax: +40260-772.500
E-mail: primariavirsolt@gmail.com

Sumar

Naţionalitate: maghiară
 
Experienţa profesională
• 1996-Prezent  Primar, Primăria comunei Vîrșolț
Activităţi şi responsabilităţi principale: asigurarea legalității actelor emise, coordonarea activității aparatului de specialitate al primarului, liberul acces al cetățeanului la informații de interes public

Educaţie şi formare
• 2006-2007  Curs Postunivesitar masterat
• 2002-2006  Facultatea de Științe umaniste, Politice și Administrative, Univestitatea de Vest „Vasile Goldiș"- Facultatea de Științe juridice, Facultatea de Științe umaniste politice și administrative, Centrul Regional de formare pentru administrația publică

Aptitudini şi competenţe personale
• Limba maternă: Maghiară
• Limbi străine: Franceză