Măsuri de dezvoltare

OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ACŢIUNI PROPUSE

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
► Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în agricultura
► Oferirea de consultanță specializată pentru întreprinzători agricoli
► Susținerea înființării de asociații a producătorilor comunei

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
► Modernizarea drumurilor comunei
► Construcția unui pod
► Extinderea şi reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă
► Realizarea rețelei de canalizare
► Realizarea stației de epurare şi tratare a apelor uzate
► Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
► Închiderea platformelor de gunoi
► Lucrări de regularizare a albiei râurilor şi apărări de maluri pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor
► Lucrări de modernizare a rețelei de iluminat public în comună
► Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență
► Realizarea de alei pietonale
► Extinderea reţelelor electrice şi a drumurilor de acces în zonele nou lotizat

 

ECONOMIC
► Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane
► Susţinerea întreprinzatorilor străini care doresc să investească în zonă
► Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate de capitalul natural din comună
► Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat
► Dotări administrație locală
► Susținerea IMM
► Crearea cadrului prielnic consultanță pentru afaceri

 

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
► Reabilitarea și modernizarea școlilor cu clasele I-VIII
► Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei
► Construirea unei baze sportive, a unui teren de minifotbal și a unui teren de tenis de câmp
► Amenajarea unor spații verzi

 

SĂNĂTATE ŞI SOCIAL
► Amenajarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman şi deschiderea unui centru farmaceutic

 
Pentru a vedea PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE pentru perioada 2007 - 2013, click aici.