Infrastructura

Infrastructura de transport
Principalele căi de acces în comună sunt DN 1H, E 81, DJ 108 G, DC 74.
Oraşe importante apropiate sunt:
► Zalău la o distanţă de 18 km;
► Şimleu Silavaniei la o distanţă de 10 km;
 
Distanţa din centrul comunei până la:
► Aeroport Satu Mare, Cluj Napoca, Oradea, Baia Mare, toate la aproximativ aceeaşi distanţă de 110 km;
► Benzinărie - 7 km;
► Gară Şimleu Silvaniei - 11 km;
► Drum naţional DN 1H Zalău-Şimleu Silvaniei, care trece prin comună;

Drum european E 81, Zalău-Satu Mare - 9 km.

 

Infrastructura de utilităţi

 

Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a comunei Vîrşolţ acoperă un procent de 100%, astfel:
► Vîrşolţ pe o distanţă de 11 km;
► Recea pe o distanţă de 8 km;
► Recea Mică pe o distanţă de 2 km.
Iluminatul public se găseşte într-un procent de 75%, reţeaua actuală este de 10,5 km în satul Vîrşolţ, 7,8 km în satul Recea, 2 km în satul Recea Mică. Este nevoie de extinderea reţelei de iluminat public astfel: 0,5 km în satul Vîrşolţ şi 0,2 km în satul Recea

 

Alimentare cu apă
Reţeaua de alimentare cu apă în comuna Vîrşolţ este împărţită astfel:
► Localitatea Vîrşolţ: 6,75 km reţea de alimentare cu apă potabilă din barajul Vîrşolţ (staţie de pompare), fiind necesari 4,25 km (fântâni săpate la 5-10 m adâncime, apa fiind dură).
► Localitatea Recea: 2 km reţea de alimentare cu apă potabilă din barajul Vîrşolţ, fiind necesari 6 km (fântâni săpate la 5-10 m adâncime, apa fiind dură).
► Localitatea Recea Mică: necesită 2 km (fântâni săpate la 5-10 m adâncime, apa fiind dură).


Canalizare
Nu există reţea de canalizare, staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale. Haznalele de diferite tipuri realizate în pământ au efecte defavorabile, de poluare asupra solului şi subsolului. Sunt în lucru 6 km de canalizare şi o staţie de tratare şi epurare a apelor reziduale pe raza comunei Vîrşolţ.

 

Alimentarea cu gaze naturale
Comuna nu dispune de un sistem centralizat de distribuţie cu gaz metan.

 

Serviciul de salubritate
Serviciul de salubrizare se asigură un procent de 100%. Colectarea selectivă a deşeurilor se realizează prin intermediul firmei „ADI Crasna"în localităţile: Crasna, Vîrşolţ, Pericei, Meşesenii de Jos, Bănişor, (având groapa de gunoi la Crasna).

 

Reţeaua de drumuri
Reţeaua de drumuri se prezintă astfel:
► Localitatea Vîrşolţ are: 3 km drum asfaltat, 5 km drum pietruit, 3 km drum de pământ.
► Localitatea Recea are: 5 km drum pietruit, 3 km drum pământ.
► Localitatea Recea Mică are: 1,5 km drum pietruit, 0,5 km drum pământ.

 

Transportul public local
Există staţii de călători amenajate: satul Vîrşolţ - 2, satul Recea - 1, satul Recea Mică - 1.

 

Sănătate
Pentru asigurarea serviciilor medicale comuna Vîrşolţ dispune de următoarea infrastructură: 1 Cabinet individual, 1 Farmacie umană, 1 Cabinet individual, 1 Cabinet stomatologic, 1 Medic, 2 Asistenţi medicali, 1 Stomatolog, 1 Farmacist, 1 Dispensar veterinar, 1 Farmacie veterinară, 1 Medic veterinar, 1 Tehnician veterinar.

 

Mediu
Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adăugându-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul că se accelereaza procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetaţiei subarboricole şi erbacee, cât şi prin săpăturile făcute pentru a folosi material în construcţii.