Cultură şi învăţământ

Învăţământ
  Grădiniţă   Sat Vîrşolţ, Sat Recea 
  Şcoală generală    Sat Vîrşolţ clasele I-IV, V-VII, Sat Recea 
  Laboratoare şcolare    Şcoala Vîrşolţ 
  Număr cadre didactice  25 
 
                    
 
Cultura
Comuna Vîrşolţ beneficiază de două cămine culturale în localităţile Vîrşolţ şi Recea.
Evenimente locale:
► Majalis - se organizează o ieşire la crame în prima duminică din luna mai.
► Ziua Vîrşolţului - dansuri populare unde se întâlnesc cinci judeţe: Sălaj, Bihor, Cluj, Satu Mare şi Timiş, în prima duminică din luna septembrie.
 
                   
 
Culte
În comuna Vîrşolţ există următoarele biserici:
Sat Vîrşolţ: Biserica Ortodoxa Adormirea Maicii Domnului, Biserica Reformată, Biserica Baptista

Sat Recea: Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, Biserica Reformată (un turn lemn monument istoric de categoria B şi un clopot din anul 1600), Biserica Greco - Catolică
Sat Recea Mică: Biserica Ortodoxă