Aspecte generale

Judeţul Sălaj este situat în nord - vestul României, şi se suprapune pe cea mai mare parte a zonei de legătură dintre Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni, cunoscută sub denumirea de Platformă Someşeană. Are o suprafaţă de 3864,4 kmp, ceea ce reprezintă 1,6% din suprafaţa ţării. Reşedinţa de judeţ este municipiul Zalău, care se află în centrul judeţului.
Comuna Vîrşolţ este aşezată în zona deluroasă a Silvaniei, pe cursul superior al râului Crasna, situată într-o zonă centrală, "V"-ul închis de munţii Meseş şi Munţii Plopişului, pe artera principală, între cele mai importante oraşe ale judeţului: Zalău-Şimleul-Silvaniei, la o distanţă, de 18 km de centrul de judeţ Zalău şi la 10 km de Şimleul Silvaniei.
Din punct de vedere admistrativ comuna deţine trei sate, şi anume:
► Vîrşolţ,centru administrativ al comunei;
► Recea Mica;
► Recea.
 
Teritoriul administrativ al comunei Vîrşolţ este limitat astfel:
► în partea de vest se delimitează cu comuna Pericei;
► în partea de nord şi nord-est se delimitează cu comuna Hereclean;
► în partea de sud se delimitează cu comuna Crasna;
► în partea de est se delimitează cu comuna Meseşenii de Jos.
 
Căi de comunicaţie rutieră:
► DN 1H Zalău - Şimleul-Silvaniei;
► E 81 Zalău - Satu Mare;
► DJ 108 G Vîrşolţ-Crasna;
► DC 74 Vîrşolţ-Recea-Recea Mică.
 
Populaţia
Comuna Vîrşolţ are o populaţie de 2458 de locuitori, iar structura populaţiei este următoarea:
► Bărbaţi 1158
► Femei 1300
► Preşcolari 75
► Şcolari 220
► Pensionari 1400
► Populaţie aptă de muncă 500
► Şomeri 50
► Număr persoane angajate 120
► Număr persoane fără ocupaţie 30